destinacni.jpg

Destinační management a strategické plánovaní

Díky INADVISORS zlepšíte podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, zajistíte udržitelný rozvoj území a upevníte své místo na trhu. S pomocí nástrojů managementu a vhodné marketingové strategie můžete rozvíjet svůj region, vytvořit turisticky atraktivní informační a rezervační systém, podpořit žádoucí image lokality.

Servis INADVISORS zahrnuje:

  • vstupní analýzu,
  • vypracování koncepce pro podporu cestovního ruchu,
  • tvorbu značky a marketingové strategie destinace cestovního ruchu,
  • vypracování plánu rozvoje kvality služeb cestovního ruchu,
  • vypracování plánů rozvoje infrastruktury cestovního ruchu,
  • tvorbu strategických plánů rozvoje cestovního ruchu ve městech, obcích a regionech.

S pomocí kvalitně připraveného a řízeného destinačního managementu podpoříte udržitelnost cestovního ruchu, a to s podporou poskytovatelů služeb, neziskových organizací i veřejných institucí.

Buďte s námi v kontaktu: