lidske.jpg

Vzdělávání a lidské zdroje

Přípravu a realizaci odborných kurzů a vzdělávacích programů můžete nechat na akreditovaných a autorizovaných odbornících z INADVISORS. Systematické vzdělávání manažerů, zaměstnanců i celých kolektivů rozvíjí potenciál podniku a zvyšuje jeho konkurenceschopnost.

Servis INADVISORS zahrnuje:

  • kurzy a programy na míru konkrétní poptávky (obory: stavitelství, bezpečnostní služby, finančnictví, lehký průmysl, ekologie, služby, …),
  • modelové kurzy (manažerské kompetence, osobní rozvoj, ekonomika, marketing, …),
  • e-learning (kompletní tvorba vzdělávacích platforem).

Abychom klientům mohli dodávat profesionální služby nejvyšší úrovně, získali jsme tyto významné akreditace a autorizace – autorizace MŠMT ČR podle Zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (kód profesní kvalifikace 75-01-T Lektor dalšího vzdělávání), akreditace MV ČR vzdělávací instituce AK/I-34/2013. Pracujeme také v rámci akreditovaného vzdělávacího programu „Aktuální problematika korupce ve veřejné správě – problematika korupce a boje proti korupci v územní veřejné správě v ČR“ AK/PV-350/2013 MV ČR a programu „Model CAF jako nástroj komplexního řízení kvality“ AK/PV-351/2013 MV ČR.

Buďte s námi v kontaktu: