doprava.jpg

Doprava

Podílíme se na zásadních projektech v oblasti veřejné dopravní infrastruktury. Kromě odborné asistence při zavádění nových a optimalizaci stávajících projektů, soustředíme pozornost na oblast provozně technické dokumentace. Tento segment představuje velký potenciál pro vytěžování a bezpečnost dat, což znamená například novou dimenzi při zajišťování údržby a plánování oprav liniových staveb.

Zpět