podnikatele.jpg

Firmy, podnikatelé a zemědělci

Pro komerční sektor a drobné zemědělce i velké společnosti provádíme:

  • monitoring a analýzu dotačních možností a dotační poradenství,
  • zpracování projektových žádostí,
  • administraci a controlling čerpání dotace,
  • projektové řízení,
  • přípravu a realizaci odborných kurzů a vzdělávacích programů vytvořených na míru,
  • e-learning (kompletní tvorbu elektronického vzdělávacího systému).
Zpět

Buďte s námi v kontaktu: