komercnisfera.jpg

Komerční sféra

Komerční organizace čelí celé řadě rizik. Optimalizovaná správa dokumentů, ať již obsahují informace spojené s intelektuálním vlastnictvím nebo obchodními aktivitami, vývojem nových produktů nebo výrobou, představuje velký potenciál tato rizika eliminovat. Správně nastavené procesy správy dokumentů podpořené vhodným nástrojem rovněž přispívají ke zvyšování úrovně Corporate Governance a řeší celou řadu problémů a nezbytných procesů v oblasti Compliance.

Zpět