reg.jpg

Krajské úřady a jimi zřízené instituce

S krajskými úřady a jejich institucemi spolupracujeme při:

  • monitoringu a analýze dotačních možností a dotačním poradenství,
  • zpracování projektových žádostí,
  • administraci a controllingu čerpání dotace,
  • projektovém řízení,
  • zavádění komplexní spisové služby a správy dokumentů,
  • řešení destinačního managementu a strategickém plánování.
Zpět

Buďte s námi v kontaktu: