statni_sprava.jpg

Orgány státní správy

Státní správě se naši odborníci věnují v oblastech:

  • monitoringu a analýzy dotačních možností a dotačního poradenství,
  • zpracování projektových žádostí,
  • administraci a controllingu čerpání dotace,
  • projektového řízení,
  • komplexní spisové služby a správy dokumentů.
Zpět

Buďte s námi v kontaktu: