verejna_sprava.jpg

Veřejná správa

Naší kompetencí je unikátní kombinace odborností v oblasti správy dokumentů a spisové služby, eGovernmentu a praktického fungování organizací veřejné správy.

Daří se nám identifikovat klíčové problémy klientů, detailně specifikovat jejich příčiny a nalézat vhodná opatření, jejichž výsledkem je dosažení efektivnějšího fungování a vyšší míry připravenosti na digitalizaci. Jsme přesvědčeni, že konkrétně a optimálně nastavené procesy úřadu, spisová služba vedená v souladu se zákonem a správně nastavený systém správy dokumentů jsou základními stavebními kameny digitalizace.

Zpět