Spisová služba
je páteř moderního úřadu

img

Naši specialisté analyzují stav spisové služby a navrhují řešení, která přináší systém a metodickou
správnost do vedení spisové služby v provázanosti s agendovými informačními systémy a datovou
infrastrukturou.

Hlavním přínosem pro naše klienty je zajištění souladu s legislativou, zvýšení bezpečnosti spravovaných
informací a především vyšší efektivita fungování dané instituce.

/ Spisová služba a správa dokumentů

Naše společnost poskytuje unikátní služby v oblasti strategického řízení správy dokumentů. Našim klientům poskytujeme špičkové odborné kapacity v oblasti analýzy a metodiky spisové služby, technických řešení a procesní optimalizace spisové služby.

Zajišťujeme podporu při výběru a implementaci vhodných nástrojů pro vedení spisové služby a integrace informačních systémů spravujících dokumenty. Provádíme revizi a návrh interní řídící dokumentace. Poskytujeme odbornou asistenci při implementaci SW řešení, pomáháme ověřit a zajistit soulad s platnou legislativou.

img
img

/ Procesní řízení

Základem digitalizace efektivní organizace jsou dobře popsané a optimalizované procesy, protože elektronizace a automatizace zaběhlých, ale mnohdy neefektivních vnitřních procesů a schvalovacích schémat má za následek pouhé přenesení neefektivnosti do digitálního světa.

Provádíme procesní analýzy, jejichž cílem je identifikovat stávající neefektivní procesy organizace a navrhnout kompletní re-inženýring, jehož výsledkem je zvýšení efektivity úřadování.

/ Štíhlý úřad®

Štíhlý úřad® je moderní, bezpečný a efektivní úřad, který je připraven na elektronickou komunikaci s občanem. Chod takového úřadu je díky centralizaci a standardizaci finančně efektivní, zajišťuje bezpečné zpracování a uchování dat a eliminuje non-compliance a reputační rizika.

Poskytujeme unikátní ucelenou dodávku na sebe navazujících služeb nutných pro zavedení Štíhlého úřadu®. Efektivní digitalizace úřadu pro nás není cílem, jen nutným prostředkem na cestě k vytvoření Štíhlého úřadu®, s jehož zavedením pomáháme.

img