stihlyUrad_banner1.jpg.png

Štíhlý úřad ®

PODSTATA PRODUKTU „ŠTÍHLÝ ÚŘAD“

 • Unikátní ucelená dodávka všech potřebných služeb nutných pro efektivní digitalizaci úřadu
 • Systémová realizace s důrazem na efektivitu vynaložených prostředků.
  • digitalizace nespočívá v nesystémovém nákupu IT řešení
 • Hlavním cílem je důsledná příprava na „úplné elektronické podání"

 

Klíčové kroky :

 • pečlivý popis a vyhodnocení agend, jejich správné rozdělení na klíčové a sekundární;
 • efektivní konsolidace procesů;
 • efektivní nastavení systému správy a oběhu dokumentů;
 • efektivní nastavení vedení spisové služby;
 • korektní nastavení vnitřní předpisové základny (včetně schvalovacích a podpisových řádů),
 • důsledná analýza ICT systémů a jejich konsolidace.

Výsledkem je moderní, bezpečný a efektivní úřad, který:

 • je připraven na elektronickou komunikaci s občanem / svým klientem;
 • umí s daty efektivně pracovat a vytěžovat je;
 • svá data a data svých klientů uchovává a zpracovává bezpečně, ve vysokém standardu;
 • získává četné úspory.