digitalizace.jpg

Digitalizace a rozvoj ICT

  • Příprava na zavedení Úplného elektronického podání
  • Zavádění modelů elektronizace úřadů
  • Návrh digitalizace správních a administrativních činností a dalších vhodných procesů
  • Podpora při zpracování Informační koncepce (dle zákona č. 365/2000 Sb. a vyhlášky č. 529/2006 Sb.) a informační strategie
  • Vypracování strategie a akčních plánů elektronizace zdravotnictví (eHealth)
  • Zmapování a optimalizace agend a procesů
  • Optimalizace ICT nástrojů
  • Zavádění systémů řízení kvality úřadů