ict.jpg

Digitalizace

  • Příprava na zavedení Úplného elektronického podání
  • Zavádění modelů elektronizace úřadů
  • Návrh digitalizace správních a administrativních činností a dalších vhodných procesů
  • Podpora při zpracování Informační koncepce (dle zákona č. 365/2000 Sb. a vyhlášky č. 529/2006 Sb.) a informační strategie
  • vypracování strategie a akčních plánů elektronizace zdravotnictví (eHealth)
  • Zmapování a optimalizace agend a procesů
  • Optimalizace ICT nástrojů
  • Zavádění systémů řízení kvality úřadů

 

Poskytované služby a procesy:

Vytvořením dlouhodobého plánu v oblasti nakládání se znalostmi, informacemi a daty lze zefektivnit nakládání s veřejnými prostředky a posílit koordinaci i řízení provozu jednotlivých resortů. Služby ICT, které u klientů nasazujeme, jsou vždy plně synchronní s odpovídající legislativou. Všechna strategická rozhodnutí se zadavatelem podrobně konzultujeme.

Buďte s námi v kontaktu: