dotace.jpg

Dotační management

Sledování dotačních titulů, příprava záměru, zpracování žádosti i řízení samotného projektu včetně vykázání jeho udržitelnosti vyžadují značný časový i odborný potenciál. Všechny starosti o dotační management můžete přenechat INADVISORS. Rádi Vám s řízením projektů pomůžeme.

Tým specialistů INADVISORS poskytuje kompletní dotační management a poradenství pro všechny operační programy evropského dotačního systému.

Servis INADVISORS zahrnuje:

  • monitoring otevřených a plánovaných výzev,
  • konzultaci a přípravu projektového záměru,
  • kompletní zpracování projektové žádosti,
  • administraci veřejné zakázky,
  • kompletní řízení projektu včetně finanční části,
  • obhajobu a řešení možných nesrovnalostí v rámci projektu,
  • evaluaci (optimální volbu nástrojů evaluace),
  • vypracování zprávy o udržitelnosti projektu po ukončení jeho realizace.

Po celou dobu trvání projektu úzce spolupracujeme jak se zadavatelem, tak s poskytovatelem dotace nebo grantu. Přebíráme odpovědnost za formální správnost předložené žádosti, administraci celého projektu i vypořádání připomínek.

Buďte s námi v kontaktu: