digitalizace.jpg

Kybernetická bezpečnost

 • Identifikace a analýza informačních aktiv z pohledu jejich bezpečnosti
  • Identifikace okruhů chráněných informací
  • Analýza prostředků pro zpracování chráněných informací
  • Analýza a systém řízení rizik informační bezpečnosti
 • Začlenění problematiky ochrany osobních údajů (GDPR) do kontextu informační bezpečnosti
 • Bezpečnost systémů zpracování nestrukturovaných dat (bezpečnost práce s dokumenty v digitální podobě)
 • Návrh technických a organizačních opatření pro zvýšení informační bezpečnosti
 • Konzultační služby a řízení projektů zavádění a rozvoje systémů řízení bezpečnosti informací
 • Příprava na certifikaci ISMS
 • Audit kybernetické bezpečnosti a systému řízení bezpečnosti informací dle ZKB, ISMS, ISO 2700x