spis.jpg (1)

Spisová služba a Správa Dokumentů

Jsme akreditovaným auditorem spisové služby. Zajistíme kontrolu správy Vašich dokumentů a spisové služby, stanovíme optimální procesy jejich vedení. Díky spolupráci s INADVISORS dostojíte požadavkům správního řádu, snížíte náklady a zvýšíte efektivitu organizace.

Postaráme se o zavedení optimálních procesů při správě dokumentů a vedení spisové služby. Společnost INADVISORS je akreditovaným auditorem spisové služby ve smyslu Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

Servis INADVISORS zahrnuje:

  • analýzu stavu správy dokumentů, vedení spisové služby a archivace a porovnání s platnou legislativou,
  • návrh opatření v oblasti správy dokumentů, vedení spisové služby a archivace,
  • podporu a metodickou supervizi při realizaci nápravných opatření,
  • odborné vzdělávání pracovníků managementu,
  • provedení certifikačního auditu (metodika IRMS ISO 15489).

 

Poskytované služby a procesy:

Systémové řešení spisové služby a správy dokumentů je nezbytné k naplnění zákonné povinnosti. Pomocí řady nástrojů (například digitalizace, outsourcing vybraných procesů a ukládání dokumentů) standardizujeme potřebné postupy a zvyšujeme výkonost organizace.

Buďte s námi v kontaktu: