spravadokumentu.jpg

Správa dokumentů a spisová služba

 • Audit spisové služby
 • Posouzení a zajištění souladu s platnou legislativou
 • Posouzení shody s požadavky Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby, norem ISO 15489 a ISO 30301, a další auditní služby
 • Návrh a implementace uceleného systému řízení dokumentů a navazujících procesů
 • Revize nebo návrh spisového a skartačního řádu
 • Podpora při výběru vhodných nástrojů pro správu dokumentů
  • Zpracování odborné části zadávací dokumentace pro výběr systému správy dokumentů nebo elektronického systému spisové služby
  • Odborná podpora při implementaci SW řešení
 • Příprava na digitalizaci procesů správy dokumentů
  • Dlouhodobé důvěryhodné ukládání dokumentů zejména v digitální podobě
  • Skartační řízení a vyřazování dokumentů jak v analogové, tak digitální podobě