img

KDO JSME?

INADVISORS představuje tým specializovaných odborníků s bezprecedentními zkušenostmi v oblasti analýzy, procesního řízení a metodické podpory při vedení spisové služby. Jsme schopni reagovat na aktuální legislativní situaci a specifické potřeby institucí veřejného sektoru a navrhnout řešení pro efektivní správu spisové služby i v těch nejsložitějších případech.

Společnost INADVISORS má zavedeny interní normy pro standardizované procesy řízení služeb pro své zákazníky, se zohledněním jejich specifické aplikace v daném projektu. Všichni naši projektoví manažeři i odborní konzultanti jsou držiteli mezinárodně uznávaných certifikátů Prince2® Foundation a Prince2® Practitioner.

Jsme partnerem úřadů a veřejných společností pro efektivní správu spisové služby, která je základním kamenem digitalizace a páteří moderního úřadu. Úřady veřejné správy a veřejné společnosti zpracovávají agendu zahrnující velké množství informací, jež musí být ze zákona evidovány spisovou službou. Pokud není spisová služba řízena účelně, chod úřadu se zpomaluje a jeho zaměstnanci jsou zatěžováni nadbytečnou prací.

about

CO DĚLÁME?

img

Klientům poskytujeme služby nejvyšší hodnoty. Naší odborností je spisová služba,
správa dokumentů a procesní zefektivňování.

Správné vedení spisové služby přináší Vaší instituci:

Vyšší efektivita

Soulad s legislativou

Bezpečnost informací

Účelná správa spisové služby zajistí
efektivnější řízení pracovních úkonů
uvnitř úřadu.

Řádná správa spisové služby chrání instituci a členy
jejího vedení před postihem a reputačním rizikem
v případě pochybení plynoucích z platné legislativy.

Správný výkon spisové služby
umožní úřadu nakládat s osobními
informacemi dle Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů.