img

 

Jsme partnerem úřadů a veřejných institucí pro efektivní správu spisové služby, která je základním kamenem digitalizace a páteří moderního úřadu.

Úřady veřejné správy a státní organizace zpracovávají agendu zahrnující velké množství informací, jež musí být ze zákona evidovány spisovou službou.

Pokud není spisová služba řízena účelně, chod úřadu se zpomaluje a jeho zaměstnanci jsou zatěžováni nadbytečnou prací.

about

img

Správné vedení spisové služby přináší:

Vyšší efektivita

Soulad s legislativou

Bezpečnost informací

Účelná správa spisové služby zajistí
efektivnější řízení pracovních úkonů
uvnitř úřadu.

Řádná správa spisové služby chrání instituci a členy
jejího vedení před postihem a reputačním rizikem
v případě pochybení plynoucích z platné legislativy.

Správný výkon spisové služby
umožní úřadu nakládat s osobními
informacemi dle Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů.